بایگانی‌های مریم رمضانی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>مغزهای زنگ زده/نگاهی به کتاب میلیشیا</strong> ۱۳ بهم ۱۴۰۱
رسانه

مغزهای زنگ زده/نگاهی به کتاب میلیشیا

روایت «میلیشیا» روایت مغزهایی است که درون سازمان مجاهدین خلق زنگ زده‌اند و پوسیدگی‌شان بر مردم اطرافشان هم اثر می‌گذارد و آنها را آزار می‌دهد.

<strong>نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «پاورقی» با محوریت نقد و بررسی کتاب «میلیشیا»</strong> ۱۱ بهم ۱۴۰۱
معرفی کناب

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «پاورقی» با محوریت نقد و بررسی کتاب «میلیشیا»

نهمین نشست از مجموعه نشست‌های «پاورقی» با محوریت نقد و بررسی کتاب «میلیشیا» چهارشنبه این هفته ۱۲ بهمن برگزار می‌شود.