بایگانی‌های مسعود حبیب پور - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
<strong>حضور آقای مسعود حبیب پور برادر مهین حبیب پور</strong><strong> </strong><strong>در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی</strong> ۱۰ دی ۱۴۰۱
گفتگو

حضور آقای مسعود حبیب پور برادر مهین حبیب پور در دفتر انجمن نجات استان آذربایجان غربی

مسعود حبیب پور: جای بسی تاسف است گروهی که ادعای آزادی و دموکراسی بویژه در حوزه زنان را دارد خود در قلب اروپا در حال برده داری زنان و مردانی است که سالهاست جسم و جان و روح و روانشان تحت اسارت و سواستفاده رهبران فرقه گرای مجاهدین بوده است.

استمداد خانواده های استان آذربایجان غربی از مقامات دولت آلبانی  – قسمت سوم ۲۳ فرو ۱۴۰۱
نامه ها و پیام ها

استمداد خانواده های استان آذربایجان غربی از مقامات دولت آلبانی  – قسمت سوم

از میان انبوه پیام های ویدئویی خانواده ها برای ملاقات عزیزانشان به درخواستهای خانواده های آقایان؛ حبیب پور، تقی نژاد، عباسی و گشسبی اشاره می کنیم. این خانواده ها در سالهای گذشته تلاش های فراوانی کرده اند تا از عزیزان گرفتارشان در فرقه رجوی خبری به دست آورده و با آنها ملاقات کنند.