بایگانی‌های مصطقی بهشتی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
به بهانه اعلام جدایی آقای مصطفی بهشتی؛ همه اعضاء ، قربانی فرقه رجوی هستند. ۲۰ تیر ۱۴۰۱
مقاله

به بهانه اعلام جدایی آقای مصطفی بهشتی؛ همه اعضاء ، قربانی فرقه رجوی هستند.

در دستگاه فرقه گرایی باید سر و رهبری فاسد و بدنام آنرا نشانه رفت و بر آن تاخت. باید سیستم و ساختار آنرا افشا کرد. اینکه چگونه اعضای سازمان را در یک چرخه بسته و تنگ در نقش های متضاد و متفاوت با ماهیتی خشونت آمیز بازی می دهد، تا فرقه به حیات ضد انسانی و ضد حقوق بشری و البته جایتکارانه اش ادامه دهد و فرصت یابد تا جان انسانهای زیادی را بگیرد.