بایگانی‌های مهدی پالیده - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نامه آقای مهدی پالیده به برادرش ایوب پالیده در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی ۲۱ آبا ۱۴۰۲
نامه ها و پیام ها

نامه آقای مهدی پالیده به برادرش ایوب پالیده در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی

خانواده ما سالهای طولانی است که تلاش می کند به نحوی با برادرم ایوب ارتباط برقرار کند ولی متاسفانه بدلیل شرایط خاص حاکم بر مناسبات فرقه رجوی در نگهداری اعضای در بند این فرقه و قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون و جوامع بشری ، تاکنون این امر میسر نشده است.

حمایت آقای مهدی پالیده از فعالیت های انجمن آسیلا در آلبانی ۱۶ مرد ۱۴۰۲
گفتگو

حمایت آقای مهدی پالیده از فعالیت های انجمن آسیلا در آلبانی

فعالیت های انجمن آسیلا در آلبانی و خانواده ها در ایران اساسا دو روی یک سکه محسوب می شوند که هر کدام از آنها بدون نیمه دیگر کامل نمی شود. مسلما این همگرایی در آینده نزدیک به برچیده شدن اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی و انتخاب نحوه زندگی برای تک تک اعضای گرفتار منتهی خواهد شد.

پیام نوروزی مهدی پالیده به برادر اسیرش ایوب در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی ۱۶ فرو ۱۴۰۲
گفتگو

پیام نوروزی مهدی پالیده به برادر اسیرش ایوب در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی

آینده سیاسی جهان و منطقه آبستن تحولات زیادی است. مسلما وضعیت بلاتکلیفی حاکم بر اعضای گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی متاثر از نقش پاسیو ارگانهای بین المللی حقوق بشری و مماشات دولت مردان آلبانی با فرقه رجوی در این کشور است. البته این وضعیت هم زیاد دوام نخواهد آورد و اردوگاه این فرقه در آلبانی نیز مثل قرارگاه اشرف در عراق بزودی فرو خواهد ریخت.

گفتگوی صمیمانه با آقای مهدی پالیده برادر ایوب پالیده، گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی ۱۵ مرد ۱۴۰۱
گفتگو

گفتگوی صمیمانه با آقای مهدی پالیده برادر ایوب پالیده، گرفتار در اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی

مریم رجوی سرکرده فاسد و بدنام این گروه که بطور مستمر و بطرز چندش آوری کلمات آزادی و دموکراسی و حقوق بشر را نشخوار می کند اما خروجی تمامی این ادعاها اردوگاهی با حصارهای بلند، و بدون ارتباط با دنیای بیرون و نقض تمامی قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر است.