بایگانی‌های «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت خارجه آمریک - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
دیروز روح الله زم و امروز جمشید شارمهد ، فردا نوبت کدام است؛ مسیح علینژاد یا رجوی؟ ۱۴ مرد ۱۳۹۹
مقاله

دیروز روح الله زم و امروز جمشید شارمهد ، فردا نوبت کدام است؛ مسیح علینژاد یا رجوی؟

گروه تروریستی «انجمن پادشاهی ایران» یا همان تندر که در آمریکا (ایالت کالیفرنیا) مستقر است، در سال 1383 تاسیس گردید. هدف این گروه براندازی از طریق اقدامات مسلحانه و تروریستی است. به لحاظ گرایشات فکری یک گروه ضد دین و شاه پرستانه محسوب می شود.