بایگانی‌های میلاد عیسی مسیح - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
میدانید شتر مرغ گاو پلنگ یعنی چی؟! ۰۶ دی ۱۴۰۰

میدانید شتر مرغ گاو پلنگ یعنی چی؟!

یعنی مریم رجوی مدعی مسلمونی با روسری و لباس بابانوئل در حال دعاخواندن تو کلیسایی در فرانسه.