بایگانی‌های نقده - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
حجت خسروی خطاب به مقامات دولت آلبانی: شرایط دیدار با برادرم اکبر خسروی در اردوگاه فرقه رجوی را برایم فراهم کنید. ۲۷ آذر ۱۴۰۲
گفتگو

حجت خسروی خطاب به مقامات دولت آلبانی: شرایط دیدار با برادرم اکبر خسروی در اردوگاه فرقه رجوی را برایم فراهم کنید.

حجت خسروی: تشکیل انجمن نجات آلبانی را به فال نیک می گیرم و مطمئن هستم که این کار می تواند در تحقق خواست خانواده ها نقش و کارآیی زیادی داشته باشد. از همین جا به تمامی دست اندرکاران و کسانی که در راستای تسهیل شرایط و جلب توجه دولت مردان آلبانی به خواست مشروع خانواده ها تلاش می کنند درود می فرستم.

مجاهدین مانع از رسیدن نامه ما به دست حُسنیه شدند ۱۹ تیر ۱۳۹۸
گفتگو

مجاهدین مانع از رسیدن نامه ما به دست حُسنیه شدند

خواهرم حسنیه اگر روزی این نامه بدستت رسید حتما به روزهایی که طی این سالیان از دست دادی خوب فکر کن و ببین که این رجوی ملعون چطور تنها بخاطر رسیدن به قدرت، ثروت و شهوت این بلاها بر سر انسانها و خانواده هایشان آورد. تعدادی را خود به کشتن داد، تعدادی را قاتل هموطنانشان در شهرها و جبهه های جنگ کرد و تعدادی را هم آواره بیابانهای عراق و اکنون آلبانی کرده است.