بایگانی‌های نوروز 98 - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
نوروز دیرینه ترین جشن ملی ایرانیان ۲۷ اسف ۱۳۹۷
یادداشت سردبیر

نوروز دیرینه ترین جشن ملی ایرانیان

نورزو عرصه تاخت و تاز برای خشوننت طلبان نیست. کسانی که ترویج خشونت می کنند کسانی که فراخوان به آتش افروزی می دهند،  کسانی که نعره هایشان از لوله تفنگ ها  بیرون می آید، کسانی که دولت های بیگانه را به تحریم هرچه بیشتر مردم ایران تحریک می کنند و کسانی که زبانشان جز برای کشتن و نابود کردن باز نمی شود، در آئین پر مهر نوروز  و اجتماع ایرانی جایی ندارند.