بایگانی‌های هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بایدن: ایالات متحده آمریکا آماده بازگشت به پایبندی کامل به برجام است ۳۱ شهر ۱۴۰۰
رسانه

بایدن: ایالات متحده آمریکا آماده بازگشت به پایبندی کامل به برجام است

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا معتقد است که روش دیپلماسی بهترین راه برای بازگشت ایران به برجام است.