بایگانی‌های هفت گناه کبیره - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مسعود رجوی مزدور جنایتکاری که آموزش «هفت گناه کبیره» می دهد! ۱۸ خرد ۱۴۰۰
سخن روز

مسعود رجوی مزدور جنایتکاری که آموزش «هفت گناه کبیره» می دهد!

رجوی بعد از تشکیل «موسسان پنجم» که با هدف سرکوب و گرفتن تعهد اجباری از اعضای گرفتار در اردوگاه این گروه در آلبانی برای ماندن در سازمان برای یک دوره دیگر صورت گرفته است، حال به یاد گناهان کبیره البته نه در مورد خودش بلکه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران افتاده است.