بایگانی‌های هک صدا و سیما - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
خانواده ابزاری با کاربرد دوگانه برای رهبران فاسد و بدنام مجاهدین ۰۹ اسف ۱۴۰۰
مقاله

خانواده ابزاری با کاربرد دوگانه برای رهبران فاسد و بدنام مجاهدین

برخوردهای دوگانه با موضوع خانواده نیز یکی از تناقضات رفتاری این گروه و حاصل ایدئولوژی دو سر مجاهدین بحساب می آید که صرفا در راستای اهداف ضد مردمی این فرقه معنا و مفهوم پیدا می کند.

ادعای «حمله سایبری سپاه به سایت مجاهدین» هدفی جز سرپوش گذاشتن بر زوال پایگاه اجتماعی این فرقه در ایران ندارد. ۱۷ بهم ۱۴۰۰
مقاله

ادعای «حمله سایبری سپاه به سایت مجاهدین» هدفی جز سرپوش گذاشتن بر زوال پایگاه اجتماعی این فرقه در ایران ندارد.

فرقه رجوی برای اینکه نشان دهد هنوز در ایران نفوذ دارد مجبور هست به چنین اقداماتی دست بزند اما گویا نمی داند که مهمترین مرز سیاسی برای مردم ایران نه اراجیفی که سران فرقه رجوی می بافند بلکه مرز بین وطن فروشی و وطن پرستی است و لاغیر