بایگانی‌های هیلاری کلینتون - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
بولتون: کلینتون بود که مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خارج کرد 29 آوریل 2019
خبر

بولتون: کلینتون بود که مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی خارج کرد

مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه‌ای گفت این هیلاری کلینتون بود که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا خارج کرد.