بایگانی‌های واکسن - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عملیات روانی مجاهدین با ویروس کرونا همچنان بر علیه مردم ایران ادامه دارد ۰۶ آبا ۱۴۰۰
سخن روز

عملیات روانی مجاهدین با ویروس کرونا همچنان بر علیه مردم ایران ادامه دارد

سران مجاهدین همین که دیدند ورود واکسن از انواع آن و از طریق کشورهای مختلف به ایران نه تنها ادامه داشته بلکه شتاب بیشتری هم گرفته، و مردم اشتیاق بیشتری نسبت به تزریق واکسن از خود نشان می دهند بنحویکه در هفته چهارم شهریور 1400 مردم ایران رکورد تزریق واکسن در جهان را شکست، را تاب نیاورده و عملیات روانی خود بر علیه مردم ایران را تشدید کردند