بایگانی‌های پایگاه خبری «اینترسپت»، ترامپ، سازمان مجاهدین خلق، صدای آمریکا، علی سجادی، فرقه رجوی، محمد منظرپور - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
«صدای آمریکا» چگونه به ماشین تبلیغاتی ترامپ و مجاهدین تبدیل شد؟ ۲۳ مرد ۱۳۹۸
رسانه

«صدای آمریکا» چگونه به ماشین تبلیغاتی ترامپ و مجاهدین تبدیل شد؟

اینترسپت می‌نویسد: «به عنوان مثال، بخش فارسی صدای آمریکا در حال پخش اخبار مثبت و زیاد از سازمان مجاهدین خلق است، در حالی که این گروه هیچ طرفداری در ایران ندارد، کارنامه‌اش آکنده از خشونت‌های تروریستی است و به داشتن رفتارهای فرقه‌ای شهره است».