بایگانی‌های پرستاران - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پیام مردم ایران به سران فرقه رجوی: بروید بمیرید ۱۵ اسف ۱۳۹۸
مقاله

پیام مردم ایران به سران فرقه رجوی: بروید بمیرید

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در واکنش به برخی ادعاهای مطرح‌ شده مبنی بر پنهان‌ کاری ایران در مسئله آمار قربانیان ویروس کرونا، گفت ساز و کارهای مستقل این نهاد، چنین ادعایی را نمی پذیرد.