بایگانی‌های پرواز تاریخساز - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
فرقه ای که نگران «تک پایه شدن قدرت» در جمهوری اسلامی ایران است! ۰۶ اسف ۱۳۹۹
مقاله

فرقه ای که نگران «تک پایه شدن قدرت» در جمهوری اسلامی ایران است!

سازمان مجاهدین با رهبرانی فاسد و بدنام و گروهی مرتجع و تمامیت خواه، در حالی به تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران نشسته است که خود مظهر فرقه گرایی، دیکتاتوری، تشکیلات هرمی بدون هرگونه انتخابات، و دارای «رهبر» و «رئیس جمهور» مادام العمر است.