بایگانی‌های پمپئو - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
اتمام تاریخ مصرف«مجاهدین» برای آمریکا 08 ژانویه 2020
خبر

اتمام تاریخ مصرف«مجاهدین» برای آمریکا

وزیر خارجه آمریکا در پیام متنی محرمانه به همه مراکز دیپلماتیک آمریکا اطلاع داده است تا از تماس با نمایندگان سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت ایران اجتناب ورزند. سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب کومله، از احزاب و گروه‌هایی هستند که به‌طور مشخص به نام آن‌ها اشاره شده است.