بایگانی‌های پهباد جاسوسی «گلوبال هاوک» آمریکا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
پایکوبی جبهه تروریستی مجاهدین برای درگیری احتمالی آمریکا با ایران 22 ژوئن 2019
سخن روز

پایکوبی جبهه تروریستی مجاهدین برای درگیری احتمالی آمریکا با ایران

بنظر می رسد مقامات آمریکا و مشاوران سرخورده ترامپ بخوبی آگاهند که فقط یک اقدام نظامی حتی در حد محدود نیز چقدر می تواند منافع اقتصادی حاصل از تبادلات نفتی را برای اکثر کشورهای جهان به خطر بیندازد . لذا همچنان شاهد فشارهای سیاسی حداکثری و اقتصادی و... خواهیم بود و دلخوشی های واهی سران گروه تروریستی مجاهدین را به سخره خواهیم گرفت.