بایگانی‌های چهارشنبه سوری - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مجاهدین جرثومه های شکاف زی و موج سوار ۱۷ فرو ۱۴۰۱
مقاله

مجاهدین جرثومه های شکاف زی و موج سوار

طی دهه های گذشته ماهیت فرقه رجوی هیچ تغییری نکرده است و صرفا منطقه جنگی آنها از پشت خاکریزهای دشمن به فضای مجازی انتقال یافته تا همچنان پشت نام ها و اسامی فیک مخفی شوند و امواج کشنده خود را به مردم ایران شلیک کنند.

ملکه دروغ؛ بندبازی با شعار «سرنگونی» و آتش چهارشنبه سوری! ۲۲ اسف ۱۴۰۰
مقاله

ملکه دروغ؛ بندبازی با شعار «سرنگونی» و آتش چهارشنبه سوری!

زوال پایگاه اجتماعی و مرگ سیاسی مجاهدین در ایران، حاصل؛ رویکرد تروریستی، وطن فروشی ، ملحق شدن به ارتش صدام و فعالیت های جاسوسی به نفع دشمنان مردم ایران زمین است. که تمامی فعالیت های آنان در فضای مجازی را به یک طنزی تلخ تبدیل کرده است.

تأملی بر فراخوان چهارشنبه آخر سال مجاهدین-از علت یابی عدم خرید واکسن آمریکایی توسط ایران تا رونمایی از شعار جدید در سال ۱۴۰۰ ۱۲ اسف ۱۳۹۹
مقاله

تأملی بر فراخوان چهارشنبه آخر سال مجاهدین-از علت یابی عدم خرید واکسن آمریکایی توسط ایران تا رونمایی از شعار جدید در سال ۱۴۰۰

آنچه که در این فراخوان موجبات رسوایی هر چه بیشتر رهبران نادان مجاهدین و حیرت مخاطبان را فراهم ساخته اینبار نه دمیدن بر طبل خشونت، بلکه تلاش های عوام فریبانه در لباس دلسوزی برای مردم ایران از یک سو و کشف شعار جدید بجای شعار چندین ساله «امسال سال سرنگونی است» از سوی دیگر است.