بایگانی‌های ژاله صامتی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عاج: ایدئولوژی منحرف مجاهدین ابتدایی‌ترین عواطف انسانی را از بین‌ می‌برد ۳۰ بهم ۱۴۰۱
رسانه

عاج: ایدئولوژی منحرف مجاهدین ابتدایی‌ترین عواطف انسانی را از بین‌ می‌برد

لیلی عاج کارگردان سرهنگ ثریا می‌گوید که حرف فیلم این است که چگونه ایدئولوژی منحرف فرقه مجاهدین می‌تواند ابتدایی‌ترین عواطف انسانی را از بین ببرد، این خیلی هولناک است.

فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» روایتی متفاوت از پادگان اشرف در جشنواره فیلم فجر ۰۸ بهم ۱۴۰۱
خبر

فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» روایتی متفاوت از پادگان اشرف در جشنواره فیلم فجر

اولین تصویر از ژاله صامتی در فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» منتشر شد.