بایگانی‌های ژنرال کلارک - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
مسعود رجوی با صدور اطلاعیه‌یی با وقاحت تمام از تروریست های قاتلِ ۶ مرزبان ایرانی در شرق کشور حمایت کرد. ۰۱ خرد ۱۴۰۲
مقاله

مسعود رجوی با صدور اطلاعیه‌یی با وقاحت تمام از تروریست های قاتلِ ۶ مرزبان ایرانی در شرق کشور حمایت کرد.

آنچه که رهبران فاسد و بدنام مجاهدین را با توجه به سن و سالشان شب و روز عذاب می دهد، اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی و به گور بردن آرزوی سرنگونی آن است. و این همان عذابی است که خداوند وعده آنرا به جنایتکاران در دنیا و آخرت داده است و آنان را این چنین آواره و شُهره عام و خاص کرده است.