بایگانی‌های کنگره آمریکا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روابط کنگره آمریکا و فرقه رجوی ۰۲ بهم ۱۴۰۲
رسانه

روابط کنگره آمریکا و فرقه رجوی

نویسنده معتقد است حمایت از مجاهدین می‌تواند برگرفته از رقابت‌های حزبی نیز باشد. چنانکه وزارت خارجه بایدن، فرقه رجوی را «یک گروه غیردمکراتیک» که «نماینده مردم ایران نیست» قلمداد کرده است.

مجاهدین در مسیر فروپاشی؛ از لغو گردهمایی در آلبانی تا آغاز دادگاه تاریخی در تهران ۰۹ دی ۱۴۰۲
مقاله

مجاهدین در مسیر فروپاشی؛ از لغو گردهمایی در آلبانی تا آغاز دادگاه تاریخی در تهران

در ورای همه اینها باید از شکست فضاحت بار فرقه تروریستی مجاهدین در بازتولید اغتشاشات در ۲۵ شهریور 1402به بهانه سالگرد فوت مهسا امینی نام برد. شکستی که رهبران مجاهدین چنین بی توجهی از جانب مردم ایران برای فراخوان پر سر و صدای ۲۵ شهریور را باور نداشت. جایی که خلوتی روز و سکوت شب در هیچ یک از شهرهای ایران تفاوتی نکرد.

مجاهدین شعبان بی مخ های غیر وطنی ترامپ ۲۲ دی ۱۳۹۹
مقاله

مجاهدین شعبان بی مخ های غیر وطنی ترامپ

حضور مجاهدین در بین طرفداران ترامپ در حمله به کنگره را تنها می توان با شعبان جعفری مقایسه کرد که در میان لات‌ها و محله‌گردان‌های آن زمان به «شعبان بی‌مخ» شهرت یافت. اگر آنان ارازل و اوباش وطنی بودند مجاهدین در راس تمامی ضد انقلابیون نقش شعبان بی مخ غیر وطنی را برای رئیس جمهور یاغی آمریکا بازی می کند که نشاندهنده جایگاه نازل و پَست این اوباش است که براحتی دست به دست شده و اجرای امر می کنند.

اسپوتنیک فارسی زبان روسیه:مجاهدین و سلطنت طلبان با حمله کنندگان به کنگره آمریکا همکاری کرده و در تظاهرات حضور داشتند ۲۰ دی ۱۳۹۹
رسانه

اسپوتنیک فارسی زبان روسیه:مجاهدین و سلطنت طلبان با حمله کنندگان به کنگره آمریکا همکاری کرده و در تظاهرات حضور داشتند

همه می دانند که امروزه اعضای سازمان مجاهدین خلق حقوق بگیر عربستان سعودی و تحت فرمان اسرائیل هستند و بعید به نظر می آید بدون هماهنگی و یا حتی دستور عربستان سعودی و اسرائیل دست به چنین کاری زده باشند و به صورت علنی حاضر باشند وارد کنگره آمریکا شوند.