بایگانی‌های 16 آذر 98 روز دانشجو، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
روز دانشجو در ۱۶ آذر ۹۸ و دست بریده فرقه رجوی ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مقاله

روز دانشجو در ۱۶ آذر ۹۸ و دست بریده فرقه رجوی

بدین ترتیب فعالیت های تبلیغی ضد ایرانی «مجاهدین» در هیچیک از محیط های دانشجویی بمناسب 16 آذر روز دانشجو تاثیرگذار نبوده و دانشجویان آگاه دست های ضد انقلاب از جمله فرقه رجوی که خارج از مرزها بسوی دانشگاههای کشورمان دراز شده بود را بریدند.