بایگانی‌های Exit news - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) ؛ چشم اندازها و تهدیدها ۱۴ آذر ۱۴۰۰
مقاله

انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی (آسیلا) ؛ چشم اندازها و تهدیدها

قانونی شدن فعالیت های آسیلا نشانه بلوغ این تشکیلات است که پهنه های جدیدی را در راستای خواسته های بحق و قانونی شان بویژه درخواست ویزا برای خانواده هایشان و ایجاد ارتباط با گروههای سیاسی آلبانی برای هرگونه تبادل نظر و اشتراک مسائل انسانی مابین را میسر می کند.