بایگانی‌های FATF، آلبانی، جمهوری اسلامی ایران، سازمان مجاهدین خلق، سایت همبستگی ملی، فرقه رجوی، واکسن کرونا، ویروس کرونا - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
عملیات روانی مجاهدین بر علیه مردم ایران با واکسن کرونا تف سربالا ست. ۰۸ دی ۱۳۹۹
مقاله

عملیات روانی مجاهدین بر علیه مردم ایران با واکسن کرونا تف سربالا ست.

در حالیکه مریم رجوی با یک دست با ویروس کرونا گلوی اعضای پیر و بیمار خود در اردوگاه این گروه در آلبانی را می فشارد و آنان را به کام مرگ می فرستد با دست دیگرش تلاش می کند با این ترفند که جمهوری اسلامی ایران بهانه می اورد و حاضر به خرید واکسن کرونا از سایر کشورها نیست ، ترس و وحشت را بر دل و جان مردم ایران مستولی کند. این تف سربالاست.