بایگانی‌های Soleimani - راه نو رسانه ای برای افشای ماهیت فرقه ای سازمان مجاهدین خلق
سران فرقه رجوی محبوبیت سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را بر نتافتند ۱۴ دی ۱۳۹۸
مقاله

سران فرقه رجوی محبوبیت سردار دلها شهید قاسم سلیمانی را بر نتافتند

به گزارش خبرگزاریها، به دنبال ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دست نظامیان تروریست آمریکایی در عراق، بیشترین حجم اخبار در رسانه‌های جهان و به ویژه رسانه‌های تصویری و مکتوب منطقه به پوشش آن اختصاص یافت و هشتگ سردار سلیمانی ترند جهانی شد.